תכני האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

שלום וברוכים הגולשים לאתר של “Oranitush”. אתר שכל תוכנו ללא גלוטן. האתר מציע לגולשים מגוון שירותים וביניהם סדנאות בישול ואפייה בהנחיית שף קונדיטור אורנית רביב קודנצ’יק.

הסדנאות מתחלקות לשתי קטגוריות:

 1. סדנאות פרונטליות – באתר יופיע תאריך הסדנה ומיקומה, לאחר הרכישה יקבל המשתתף חשבונית מס במייל.
 2. סדנאות דיגיטליות לרכישה – לאחר הרישום והתשלום ישלח למשתמש מייל עם קישור לחשבון שלו ואיפוס סיסמה שיאפשרו לו כניסה לסדנאות שנרכשו.
  הפרטים אישיים ואינם ניתנים להעברה
  .

השימושים באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם.

 1. הזכויות באתר
  3.1. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט, הסדנאות בקבצי הוידאו וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לאתר “oranitush.com” בלבד.

3.2.  אין להעתיק,לצלם בכל תוכנת צד שלישי, או נייד את תוכן הקורסים כולל הוידאו והמתכונים המוצגים בהם.

3.3.  אין להעביר שם משתמש או סיסמה לכל משתמש ו/או אחר שלא רכש את המוצרים.

3.4.  אין ללמד את החומר הנלמד ו/או להשתמש בתוכנו כגון קבצי מתכונים למטרת רווח

3.5.  אין להשתמש בתוכן החומר הנלמד לשכפל, להפיץ או לשתף או להציג חומר כנ”ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י בעלי האתר והחברה Oranitush  

הפנייה לחוק זכויות יוצרים ניתן למצוא מטה

3.6. אין להעביר שם משתמש וסיסמה באתר לאף אחד שלא רכש את הסדנאות ואינו בעל המנוי. הקורס מיועד למשתמש יחיד וניתן לצפייה ממכשיר אחד בזמן נתון.

3.7.  כל צפייה בקורס מנוטרת לפי כתובת  IP פר משתמש. במידה ונזהה פעילות של משתמש בזמן נתון, מיותר מכתובת IP  אחת המנוי ייחסם מיידית (כלומר לא תהיה גישה לשום קורס שנרכש) ללא אזהרות נוספות.

3.8. סימני המסחר באתר הינם קניינם של בעלי האתר בלבד או – במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים – קניינם של מפרסמים אלו.

 

 1. אחריות החברה בנוגע לשירותים והמוצרים באתר
  4.1. המידע והמוצרים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות.

4.2. בעלי האתר או/ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

4.3. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש במוצרי האתר, באספקה או באי אספקה של שירותים ומוצרים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו למייל oranitush.service@gmail.com  ונבחן את טענותיך בקפידה.

 

 1. שמירה על פרטיות
  5.1. באתר ניתן לרכוש מוצרים דיגיטלים בלבד (סדנאות פרונטליות ,קורסים וסדנאות וידאו דיגיטליים) מוצרים שאינם קיימים באתר כמו: מגשי אירוח, קמחים וכו… ההזמנות יתבצעו טלפונית בלבד. כל מילוי טופס הכולל את פרטיכם האישיים לא יועבר לשום גורם שהינו צד שלישי .

5.2. בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב.

5.3.  אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.

5.4.  בעלי האתר מקדישים משאבים אדירים ונוקטים אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים לכן בחרו בפיתרון SSL כלומר האתר מאובטח ומתחיל בhttps. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

5.5.  רכישה באתר מוגבלת לבעלי כרטיס האשראי בלבד ומוגבלת לגיל 16 ומעלה.

5.6.  ביטול עסקה לא קיימת אפשרות לבטל עסקה של סדנאות וידאו מוקלטות מאחר והמוצרים וירטואלים ונמסרים מייד לאחר התשלום.

 1. מדיניות אספקת המוצרים

6.1. מחירי הסדנאות באתר
כל המחירים באתר הינם בשקלים ישראלים חדשים וכוללים מע”מ , אלא אם צויין אחרת.

6.2. כשרות

הסדנאות אינן כשרות לפי הגדרת הרבנות הראשית

6.3. תמיכה – לתמיכה ללקוחות שרכשו סדנאות מוקלטות הוקמה קבוצת פייסבוק סגורה. בא אענה על כל השאלות כך שכל המשתמשים יראו.

לשאלות נוספות הינך יכול לשלוח מייל ל oranitush.service@gmail.com

 

 

חוק זכויות היוצרים

חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007 (ישראל) חל על עשיית צילומים, סריקות והעתקים אחרים של חומר מוגן בזכויות יוצרים, כגון: טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן). המשתמש רשאי לעשות בחומר המוגן “שימוש הוגן” בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין (סעיף 19 לחוק זכות ייוצרים).
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשם של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל זכויות היוצרים.
כלי נגישות

Powered by - Wemake

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.